söndag 5 april 2015

Ekonomibloggar genererar kunskap - inte kursmanipulationerAktieingenjören och Aktiefokus, som jag båda följer, har svarat/kommenterat Elofssons artikel i Affärsvärlden (kortversionen). Artikeln är skriven av Elofsson och handlar om bloggarnas och podcasternas ökade inflytande på aktiemarknaden. Han ifrågasätter om detta börjar bli en otillbörlig marknadspåverkan.

För det första vill jag säga att jag har funderat mycket kring detta. Elofsson belyser en viktig poäng. Kanske extra viktig nu i dessa tider när det finns ett ökat sparande i aktier och betydligt fler investerare än förut. Jag är av åsikten att det är ens skyldighet att ha ett kritiskt förhållningssätt.

Jag ställer mig dock kritisk till Elofsson användning av begreppet otillbörlig marknadspåverkan.

Många av "ekonomibloggarna" (Ägamintid, Cornucopia, Aktieingenjören, Aktiefokus osv.) använder sig av en fundamental analys med tydliga rationellt baserade analyser. Dvs. de för rimliga och väl underbyggda slutsatser kring varför de har köpt aktien. För mig innebär begreppet kursmanipulation snarare motsatsen: att någon sprider något förvrängd information för att gynna sin egen position. Alltså att någon försöker gynna sig själv på andras bekostnad. Ekonomibloggarna hjälper småsparare att förstå och skapa egna aktieanalyser.

Information kommer alltid att påverka och driva kurser. Men frågan är vad som hade hänt om ekonomibloggarna inte hade funnits? Om vi först tar och tittar på finansmarknaden:

Finansmarknaden är en mycket flexibel marknad som effektivt jämnar ut sig självt då det uppstår olikheter i marknaden. Finns det en olikhet så uppstår det en arbitragemöjlighet. Eftersom marknaden i Sverige är effektivt (bl.a. låga transaktionskostnader) så kommer denna arbitragemöjlighet att jämna ut sig självt.

Frågan är om det inte hade räknats som ännu mer kursmanipulation om bloggarna inte hade funnits? Då hade istället korrigeringen av aktien ägt rum vid ett senare tillfälle och hade då skapat en stor svängning i aktien, på grund av att priset hade inte efterspeglat aktiens värde.

Nyttan med ekonomibloggarna är att de, på ett tidigt stadie, upptäcker ojämnheter i aktier och korrigerar dessa. Om man besitter kunskap om att en aktie är undervärderar, torde det väl vara ännu mer kursmanipulation än att inte dela med sig av denna information?

Jag håller med Elofsson om ekonomibloggarnas stora påverkan på aktiemarknaden. Detta återspeglas väldigt tydligt efter att en rekommendation på någon av bloggarna skett, så står ofta Nordnet eller Avanza (alltså privata sparare) för de senaste köpen. Ekonomibloggarna är stora opinionsledare, det går inte att förneka.

Frågan är dock, om inte Elofssons argument faller på sin orimlighet? Därför att ett samhälle utan kursmanipulationer borde domineras av en mycket bred skara av opinionsledare. En sådan stor skara att ingen har ett direkt inflytande över den andra. Idag utgör många professionella aktierådgivare en stark roll som opinionsledare. Om vi vill ha mindre kursmanipulationer, borde det inte då vara rimligt att denna skara av opinionsledare breddas?

För min egen del följer jag inte bloggar och podcasts för att få aktietips, det är inte den främsta orsaken iallafall. Den främsta anledning orsaken till att jag följer bloggar och podcasts är för att se sättet de analyserar företag på. Folk ser på företag olika när de analyserar dem. Syftet för min del är att bredda min förståelse och skapa skarpare analyser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar